E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
27 Feb 2013 21:58

Per Haakonsen: En ny tid for Israel, Lunde forlag 2002

Forfatteren

Per HaakonsenPer Haakonsen er født i Bergen i 1942. Han er magister i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet både i Forsvarsdepartementet, Landbruksdepartementet og i kommunal forvaltning. De siste tolv årene i yrkesaktiv tjeneste var han kontorsjef ved Norges Landbrukshøgskole. Han er nå forfatter og foredragsholder på heltid. I 2006 utga han bokenIsrael Guds folk (Sambåndet forlag). Denne er fremdeles å få kjøpt.

Boken

Per Haakonsen - En ny tid for IsraelOver 50 år siden er gått siden staten Israel ble opprettet. Mange kristne ser dette som en oppfyllelse av en rekke profetier i Det gamle testamentet. Andre har avvist at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk. Forfatteren av denne boken kjenner Israels situasjon, både politisk og åndelig. Ikke minst kjenner han sin Bibel og de mange tekstene som handler om Israels folk og land. En ny tid for Israel berører en rekke interessante temaer når det gjelder jødene og deres land Israel. 

Johannes Kleppa, redaktør i Dagen.

Hent/læs bogen gratis 
Dersom du har problemer med å få frem boken trenger du Adobe Reader.

Emner
Israel