E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
09 Nov 2013 15:44
Forfatter
David Wilkerson

"Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter." (Luk. 16, 1-2).
 

Jesus talte om en rigmand, som havde hørt, at en af hans forvaltere havde ødslet hans midler bort. Så han indkaldte ham til at aflægge regnskab. Han sagde, "Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter." 
 

Det er en lignelse, som er meget vigtig for Kristi legeme lige nu. Det er en tragisk beretning om en Guds tjener, som mister sin magt og salvelse, og ender med at tilbyde et discount-evangelium. Den rige mand i denne lignelse, som har al rigdom og herlighed, er Kristus selv. Forvalteren, som mister al sin autoritet, er et billede på alle, som er blevet betroet at formidle Guds Ord, men som er fundet skyldig i af ødsle deres Herres ressourcer bort.

Denne forvalter var skyldig i at bortødsle sin Herres ejendom. Det er en anklage, som kan rettes mod rigtig mange af vore dages prædikanter, Kristi tjenere og lægmænd. Hvilket spild vi ser i Guds rige i dag!

Dokumenttype
Forkyndelse