E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 23:34
Forfatter
David Wilkerson

Jeg er tvunget af Den Hellige Ånd til sende denne presserende meddelelse ud til alle på vores mailliste og til venner og biskopper, som vi har mødt verden over.

EN KATASTROFE, SOM VIL RYSTE VERDEN ER PÅ VEJ. DET VIL BLIVE SÅ FRYGTELIGT AT VI ALLE VIL BLIVE RYSTET- SELV DE RETFÆRDIGE BLANDT OS.

I ti år har jeg advaret om tusinde brænde, som vil ramme New York City. De vil opsluge hele komplekser, inklusive områder i New Jersey, Los Angeles og Connecticut. Store byer over hele USA vil opleve opstande og brænde af samme styrke, som vi så i Watts, Los Angeles for år tilbage.

Der vil ligeledes blive opstande og brænde i andre byer verden over. Der vil komme plyndringer - selv på Times Square i New York. Hvad vi kommer til at opleve vil ikke kun være økonomisk recession, ikke engang en depression. Vi er under Guds vrede. I Salme 11 står det skrevet:

"Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige?" (v. 3)

Gud dømmer den synd som raser i Amerika og i nationerne. Han destruerer det verdslige fundament.

Profeten Jeremias råbte til det onde Israel, " ... Dette siger Herren: Nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej, og gør jeres færd og jeres gerninger gode! Men de vil sige: Vi holder ikke op! Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed." (Jer. 18, 11-12).
I Salme 11, 6 advarer David; " Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige, og en glohed vind bliver deres skæbne. (v. 7) For Herren er retfærdig, han elsker ret..." Dette er en retfærdig dom - ligesom dommen over Sodoma i Noas generation.

HVAD SKAL DE RETFÆRDIGE STILLE OP? HVAD SKAL DER SKE MED GUDS FOLK?

Først vil jeg give dig et praktisk ord, som jeg selv har modtaget til vejledning. Hvis det er muligt, så opbyg et forråd af konserves, toiletsager og andre fornødenheder. I store byer vil butikkerne blive tømt på et øjeblik når den forestående katastrofe nærmer sig.

For åndelig reaktion har vi to muligheder. Dette er beskrevet i Salme 11: "Flygt op i bjergene som en fugl." Eller som David sagde: " Herren er i sit hellige tempel,
Herrens trone er i himlen. Hans øjne iagttager, hans blik prøver menneskene (v. 4). "Hos Herren søger jeg tilflugt." (v. 1).

Jeg vil sige til min sjæl: Ingen grund til at flygte...ingen grund til at gemme sig. Dette er Guds retfærdige værk. Jeg vil holde blikket rettet mod Herren på tronen, som med blide øjne og kærlig omsorg overvåger hvert et skridt jeg tager. At stole på at Han vil udfri sit folk, selv af oversvømmelser, brænde, katastrofer, tests og prøvelser af alle slags.

Notabene: Du vil ikke vide hvornår disse ting vil ske, men jeg ved, at der ikke er lang tid til. Jeg har delt denne byrde med dig. Du kan gøre med denne meddelelse som du ønsker.

Gud velsigne og bevare dig.

I Kristus,
David Wilkerson

DW:bbm 11.15.13

Dokumenttype
Forkyndelse